De Duivel Erdogan en de EU gaan samen

De Duivel Erdogan en de EU gaan samen

452
1
DELEN
Erdogan

Er is een voorlopige deal bereikt tussen de Turkse premier Davutoglu en de Europese regeringsleiders, die maandag in Brussel bij elkaar kwamen om over de vluchtelingencrisis te praten. Hoe die deal verder wordt uitgewerkt zal de komende dagen uitwijzen. Vast staat in ieder geval dat de EU zich via de Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) klem heeft gezet in de vluchtelingencrisis. Merkel herhaalde, vlak voor de EU-top in Brussel, dat de Balkanroute open moet blijven. Ook komt er géén bovengrens aan het aantal op te nemen vluchtelingen. Tegelijkertijd zijn de Europese landen zó blij dat de Balkanlanden hun grenzen gesloten hebben, dat het einde van de ‘doorwuif’ route naar Noord-Europa nu officieel EU-beleid is geworden. Kafka!

De nood is inmiddels zo hoog dat de EU ingaat op de schaamteloze eisen van Turkije: de prijs is verhoogd van drie naar zes miljard euro, afschaffing van de visumplicht voor mensen met een Turks paspoort, en tenslotte een versnelde procedure voor het lidmaatschap van de EU.

Om een tot een oplossing te komen om de almaar aanhoudende vluchtelingen- en migrantenstroom in te dammen is er gisteren gesproken tussen de Europese regeringsleiders en de minister-president van Turkije.

Zoals te verwachten viel stelt Turkije zich buitengewoon opportunistisch op en heeft hoge eisen voor de EU om tot een oplossing te komen. En geef de Turken daarin eens ongelijk. Dit land is de spil waarom elke oplossing draait. Zonder Turkse medewerking komt Europa geen stap verder.

Het voorstel waarmee Turkije kwam, is volgens veel Europese regeringsleiders een doorbraak: het biedt mogelijkheden om illegale migranten terug te sturen naar Turkije en om de stroom van echte vluchtelingen te controleren. Het probleem zit ‘m in het nakomen van de afspraken en de controle daarop. Van een land met een politiek leider als Erdogan kan je realistisch gezien van alles verwachten. Je hebt in ieder geval de zekerheid dat hij chronisch onbetrouwbaar is en dat er elke dag weer nieuwe eisen kunnen worden gesteld.

Zonder Turkse medewerking komt Europa geen stap verder

Allereerst het stoppen van de illegale oversteek, per smokkelaarsboot, naar Griekenland. Turkije heeft al eerder beloofd deze vorm van migratie aan te gaan pakken. Dat is uiteraard een leugen gebleken. Turkije heeft tot dusver op geen enkele wijze ingegrepen en de stroom van illegale migranten blijft aanhouden. Zou Turkije die afspraak nu wel nakomen, dan is de kans reëel dat de route wordt verlegd en illegalen Europa op een andere wijze bereiken en kunnen we van voren af aan beginnen.

Daarnaast wil Turkije meer geld, namelijk drie miljard euro bovenop de reeds toegezegde drie miljard. De onderbouwing van dat bedrag klopt van geen kanten. Turkije zegt dat extra geld nodig te hebben voor het terugnemen van illegale migranten. Daar staat tegenover dat Europa een échte vluchteling zal opnemen tegenover elke illegaal die terug wordt gestuurd. De facto wordt het aantal in Turkije opgevangen migranten daarmee niet groter. Meer geld is daarom niet nodig.

De vluchtelingen die via de nieuwe legale route Europa binnenkomen, moeten vervolgens over de lidstaten worden verdeeld. Dat zullen er maar enkele zijn, omdat veel Oost-Europese lidstaten geen vluchtelingen meer willen opnemen. De overige lidstaten zullen dat weer niet zomaar accepteren.

ingrediënten die het onafwendbare einde van de EU een stap dichterbij zullen brengen

Let wel: op dit moment is er nog geen sprake van een deal. In een uniek moment van wijsheid hebben de Europese leiders aangegeven dit eenzijdige voorstel eerst nog eens goed te willen bestuderen. Een besluit wat er hopelijk toe leidt, dat het voorstel wordt afgeblazen. Er zijn immers teveel open eindes en de EU moet teveel op de knieën voor een onbetrouwbare dictator. We kunnen er niet op vertrouwen dat de afspraken met Turkije en de onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten stand houden.

Het kan nu drie kanten opgaan: óf er wordt verder onderhandeld over het voorstel óf de EU verwerpt het pakket van de Turken en Rutte moet op zoek gaan naar een alternatief plan om de immigrantenstroom in te dammen óf de EU gaat door de knieën en komt tegemoet aan alle Turkse eisen.

In dat laatste geval zullen de spanningen tussen de EU-lidstaten alleen maar toenemen. De Europese samenwerking komt dan meer en meer onder druk te staan. Tevens wordt er in dat scenario verder gesproken over een Turks EU-lidmaatschap en een mogelijke activatie daarvan. Er is dan een verbond met de Duivel gesloten. Allemaal ingrediënten die het onafwendbare einde van de EU een stap dichterbij zullen brengen.

[Totaal: 8    Gemiddelde: 4.8/5]

Reacties

Reacties