MH17; Liever onzekerheid, dan leven met een leugen.

MH17; Liever onzekerheid, dan leven met een leugen.

462
0
DELEN
MH17
2015-07-17 15:32:55 Family members and friends of the victims of the MH17 flight watch the ceremony in Nieuwegein, near the central city of Utrecht, Netherlands, Friday, July 17, 2015. ANP POOL MICHAEL KOOREN

Hij werpt suggesties van een ‘doofpot’ inzake het onderzoek naar de ramp met vlucht MH-17 verre van zich. Ik erken dat ik het debat niet heb gevolgd, maar volgens Teletekst zouden er kamerleden zijn geweest die hebben gesuggereerd dat Rutte druk op het onderzoeksteam zou hebben uitgeoefend om Rusland met ‘fluwelen handschoentjes’ aan te pakken. Mij is dat niet opgevallen. Eerder het tegenovergestelde. Maar de indruk die ik zelf heb is feitelijk veel ernstiger dan iets dat je een ‘doofpot’ zou kunnen noemen. 

Door keuzes die het kabinet zelf heeft gemaakt, zelfs nog voor het onderzoeksteam aan de slag kon, en in de eerste maanden nadat het kabinet de supervisie over het onderzoek naar zich toe had getrokken, is bij mij eerder de indruk ontstaan dat er wordt toegewerkt naar een vooraf bepaalde eindconclusie. En dat is veel erger dan een ‘doofpot‘, waarbij alle feiten wel bekend zijn, maar ze niet worden vrijgegeven. En het kabinet is daar zelf debet aan, door vreemde afspraken te maken met Oekraïne, als een van de mogelijke daders, en ‘ingewikkeld‘ te doen over een verslag van een medewerkster van de Nederlandse ambassade kort voor de ramp.

Leest u mijn vorige bijdragen even door als u die hebt gemist, en niet begrijpt hoe ik tot die conclusie kom. En nogmaals: Het valt niet uit te sluiten dat die vooringenomenheid die ik meen te zien de spreekwoordelijke ‘spijker op de kop‘ zou kunnen zijn. Dat het ‘Raket van Poetin‘-verhaal, dat van meet af in de Atlantische media werd verkocht als de enige optie, uiteindelijk ook bewezen zou kunnen worden op een wijze die juridischwaterdicht is. Maar dan nog blijven er vragen. Meer in het bijzonder over de beslissing om het luchtruim boven dat deel van Oekraïne niet te sluiten. En waarom de Nederlandse overheid naliet om luchtvaartmaatschappijen die opereerden vanaf Schiphol te informeren over de dreiging van raketten in dat gebied die aanzienlijk hoger reikten dan de ‘gebruikelijke‘ Manpads.

To add insult to injury‘, nam de Tweede Kamer een motie aan die suggereert dat Malaysian hier iets te verwijten valt. Althans, men eist van maatschappijen dat die een ‘gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem‘ hebben, waarin is vastgelegd hoe men omgaat met het vliegen over ‘conflictgebieden‘. Dat systeem is er. Dat is internationaal geregeld. Het heet ‘NOTAMS‘, en ‘Verkeersleiding‘, en ze zijn de verantwoordelijkheid van de staten die het luchtruim beheren. En als ‘Back-up‘ zijn er de instituten die we collectief aanduiden als ‘Veiligheidsdiensten‘. In Nederland de AIVD, aangevuld met de militaire- en diplomatieke inlichtingendiensten. Beide systemen hebben het af laten weten in dit specifieke geval, wat 298 mensen het leven kostte. Waarbij nog moet worden opgemerkt dat de ‘Veiligheidsdiensten‘ van de ‘Five Eyes‘ en Frankrijk blijkbaar wel bij de les waren, maar hun bondgenoten binnen de NAVO ‘vergaten‘ te informeren. Wellicht dat de Tweede Kamer zich daar beter druk over kan maken!

Raket van Poetin‘ is in de verste verten nog niet bewezen, overigens. Maar laten we niet voor de muziek uitlopen op dit punt, en afwachten wat het onderzoek naar de verantwoordelijkheid oplevert. Maar ook daar is het op zijn minst problematisch dat landen die door het kabinet als ‘partners‘ en ‘bondgenoten‘ in het onderzoek worden gezien, zoals Oekraïne en de Verenigde Staten, de indruk wekken niet het achterste van hun tong te willen laten zien. En dat is diplomatiek uitgedrukt. In de media is de indruk gewekt dat het onderzoeksteam geen behoefte heeft aan de radarbeelden, en ‘imagery‘ die wordt verkregen via ‘early warning‘ vliegtuigen en satellieten. En dat bevreemdt mij in hoge mate.

Rutte stelt dat hij het onderzoeksteam niet voor de voeten wil lopen, om de indruk te vermijden dat ‘de politiek‘ invloed heeft op de uitkomst. Maar dat is niet gelukt, helaas. Op die uitkomst neem ik geen voorschot, al was de eerdere presentatie, waarin slechts werd ingegaan op de wijze waarop het vliegtuig werd neergehaald, en de schuldvraag niet ter tafel kwam, niet bemoedigend. Maar dan vooral omdat het daar in de kantlijn vervolgenstóch over ging, en geen van de leidende politici en functionarissen die de presentatie van dat deel van het onderzoek voor hun rekening hadden genomen, die boot op overtuigende wijze afhielden. En de vraag onbeantwoord bleef wat voor type ‘Buk‘ was gebruikt. De Oekraïense variant, of de versie die in Rusland in gebruik is?

De fabrikant van die raketten had met grote nadruk aangeboden te helpen bij het onderzoek naar het antwoord op die specifieke vraag, maar werd genegeerd. Waardoor het verwijt dat vanuit de Kamer zou zijn gekomen dat het kabinet Rusland niet voor het hoofd wil stoten, mij juist als erg onwerkelijk in de oren klinkt. De beelden van het debat op de televisie, in het journaal, toonden overigens aan dat de belangstelling voor het debat, midden in de voorjaarsvakantie, minimaal was. De meeste volksvertegenwoordigers hadden blijkbaar wel wat beters te doen?

Die ‘slaperige‘ houding van een groot deel van de volksvertegenwoordiging, en onvrede over het gebrek aan progressie in het onderzoek naar liefst twee rampen, is ook in Maleisië aanleiding voor rumoer onder de nabestaanden. En dat zal zeker niet verstommen nu er mogelijk opnieuw een onderdeel van vlucht MH-370 gevonden is op 3000 kilometer van de plek waar gezocht wordt naar de brokstukken. Niet onder de kust van Australië, maar voor de kust van Mozambique. Het zal, onvermijdelijk, de ‘Diego Garcia‘-theorie verder voeden, in het land waar de premier een persoonlijke gift van een miljard Dollar kreeg uit Saoedi Arabië, voor onbekende ‘diensten‘. Ook bij de verdwijning van dat toestel nu steeds luider de vraag of het wellicht zo is dat het onderzoek welbewust een bepaalde kant op werd gestuurd?

Laten we bij de feiten blijven. Maar niet schuwen vragen te stellen. Ook lastige! En niet toestaan dat de ‘witte vlekken‘ worden opgevuld met sprookjes. Liever onzekerheid, dan leven met een leugen.

[Totaal: 4    Gemiddelde: 4.5/5]

Reacties

Reacties

LAAT EEN REACTIE ACHTER

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *