Wat zijn de opvattingen over vluchtelingen in uw gemeente?

Wat zijn de opvattingen over vluchtelingen in uw gemeente?

113
1
DELEN
asielzoekers

Op deze kaart ziet u een selectie meningen en gevoelens van mensen over de opvang van asielzoekers in ons land. De verhaaltjes zijn representatief voor de duizenden reacties die de NOS kreeg, niet voor het hele land of de betreffende gemeenten. Dit zijn slechts de woonplaatsen van de respondenten.

NOS Nieuws vroeg het publiek vorige maand om een korte vragenlijst in te vullen over de opvang van asielzoekers in Nederland. Met behulp van de uitkomsten wil de NOS een completer beeld kunnen schetsen van wat er leeft in de maatschappij, wat de opvattingen en gevoelens zijn over de komst van asielzoekers en over de opvang die daarvoor nodig is.

Bijna 50.000 mensen namen de moeite om de vragenlijst in te vullen, meer dan genoeg om een beter beeld te krijgen over hoe Nederlanders denken over dit onderwerp. Op basis van de respons kunnen we nog betere journalistieke verhalen maken.

Tegelijkertijd mogen de resultaten niet worden gezien als wetenschappelijk representatief voor de mening van heel Nederland: de gegevens zijn immers niet verzameld met een aselecte steekproef, maar met een voor iedereen toegankelijke online vragenlijst, waardoor vertekening zal zijn opgetreden.

De antwoorden maken echter wel duidelijk dat Nederland heel verdeeld denkt over asielopvang. De negen portretjes die we hier presenteren zijn daar een doorsnede van, ieder met een eigen argumentatie. Daarnaast presenteren we een kaart met een kleine selectie opvattingen en gevoelens, representatief voor de de duizenden reacties die de NOS mocht ontvangen.

[Totaal: 1    Gemiddelde: 3/5]

Reacties

Reacties