RFID Chip: het wordt blijkbaar serieus (let op bevat schokkende beelden)

rfid chip

Terwijl we eerder al een verontrustend en schokkend artikel publiceerden omtrent de (verwachte) ontwikkelingen rondom RFID chips en hun toepassingen om bij mensen geïmplanteerd te worden, is de wetenschap de complottheorie reeds voorbij gestreefd. Inmiddels kunnen deze chips zo klein zijn als een stofdeeltje en kunnen ze worden toegediend zonder dat u het merkt.

Klaar voor de onderhuidse chip!?

Een chip die je gegevens draagt en die geimplanteerd kan worden, bv. in je hand. Een technologische toepassing die inmiddels mogelijk is. Het heet de RfiD chip. Wat is het? Waarvoor wordt het gebruikt? Wat zijn de voor en nadelen? En hoe moeten we deze ontwikkeling beoordelen als het gaat over ‘het teken van het beest’?

In het NOS journaal van 11 december 2014 werd er aandacht besteed aan de zogenaamde RFID chip. RFID staat voor radio frequency identification (Engels voor: identificatie met radiogolven) en met behulp van deze radiotechnologie kunnen objecten in de nabije omgeving automatisch worden geïdentificeerd. De chip kan zowel bij mensen als bij dieren onderhuids worden aangebracht en is in omvang niet veel groter dan een rijstkorrel. Elke chip heeft een unieke identificatiechip en wordt steeds vaker gebruikt in kleding. De OV-chipkaart omvat eveneens dezelfde chip. Een implantaat laten aanbrengen, wordt de laatste tijd steeds populairder.

Media
Wereldwijd hebben ongeveer 2000 mensen een onderhuidse RFID chip laten implanteren. In verhouding met de wereldbevolking is dit nog een gering aantal mensen maar dat neemt echter niet weg dat de chip steeds meer aan populariteit wint. Met name in de media wordt de chip groots gepromoot als een technisch hoogstandje en worden de gevaren vaak achterwege gelaten. Zoals gezegd heeft de NOS onlangs in een nieuwsitem de RFID chip uitgelicht. NOS stagiair Erik liet vrijwillig een chip implanteren in zijn linkerhand. Het implanteren werd gedaan door Tom van Oudenaarden, die eigenaar is van een piercingshop. Naar eigen zeggen, is Tom zo goed als de enige in Nederland die de chip bij mensen laat aanbrengen en wordt volgens hem de belangstelling alleen maar groter. Momenteel hebben 50 mensen de chip laten aanbrengen in de winkel van Tom. De chip wordt tussen de duim en wijsvinger aangebracht. In het filmpje op de site van de NOS kunt u zien hoe de chip geïmplanteerd wordt. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Nog recenter, in een aflevering van RTL Late Night, was Amal Graafstra te gast. Graafstra is een Amerikaans technoloog, auteur en expert op het gebied van de RFID chip. Zijn interesse voor de huidimplantaat begon in 2005. Hij zocht naar een manier waardoor hij gemakkelijk toegang zou verkrijgen tot zijn kantoor zonder daarbij steeds die vervelende sleutels mee te moeten dragen. Alternatieven zoals de irisscan waren te duur en dus besloot de techneut om de optie RFID in overweging te nemen. Dit was al een bestaande en veelgebruikte manier om een bijvoorbeeld een deur te openen. Geïnspireerd door dit idee bracht hij zijn eigen variatie op de RFID chip uit. In plaats van de gebruikelijke chip op een pasje te plaatsen, ontwikkelde hij een chip die onderhuids bij mensen geplaatst kan worden. Graafstra heeft niet één maar twee chips in zijn lichaam geïmplanteerd; elk een in zijn hand. Dat hij hier maar al te graag mee rond paradeert, demonstreerde hij in de talkshow van Humberto Tan. In het filmpje kunt u zien hoe de chip geïmplanteerd kan worden en welke koddige truuks u kunt uithalen met deze implantaten. Wederom het advies vooraf: de beelden kunnen schokkend zijn.

Amerika
In Amerikaanse staten die grenzen aan Canada of Mexico wordt reeds geëxperimenteerd met de chip. Het Ministerie van Defensie in Amerika promoot de chips door de mensen mee te geven hoeveel tijd zij wel niet kunnen besparen bij de douane of grenscontroles. De chip zendt een signaal uit dat binnen een straal van 10 meter opgepikt kan worden. Een antenne bij de grenswacht ontvangt het signaal en stuurt de gegevens op naar database van Homeland Security. Na de aanslagen van 11 september heeft de Amerikaanse overheid het gebruik van paspoorten met RFID chips op grote schaal onder de aandacht gebracht bij het Amerikaanse volk. Het passeren van de douane zou eveneens veel gemakkelijker verlopen en de veiligheid van de Amerikaanse grenzen zou op deze manier gewaarborgd worden.

Gezondheidszorg
De technologie achter de RFID chip heeft ook z’n nadelen in de gezondheidszorg. In een artikel van de Journal of the American Medical Association (JAMA) kwam naar voren dat op afstand leesbare chips medische apparaten kunnen verstoren. Het initiatief kwam van ons eigen Ministerie van Volksgezondheid. Er werden verschillende tests gedaan in operatiekamers en op de afdeling Intensive Care in het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam.

De British Veterinary Association (BVA) en de American Veterinary Medical Association (AVMA) hebben onderzoek gedaan naar de mogelijke risico’s van RFID op de gezondheid van mensen. In laboratoria werden meer dan tien miljoen dieren, verspreid over Amerika en het Verenigd Koninkrijk, geïnjecteerd met een RFID chip. Ook bij muizen werd een implantaat aangebracht en bij deze dieren ontwikkelde zich kwaadaardige tumoren. De link werd al gauw gelegd naar de gezondheidsrisico’s bij mensen indien zij de onderhuidse chip zouden laten implanteren. De BVA en de AVMA zijn er echter van overtuigd dat er, buiten experimenten om, geen bewijs is voor risico’s bij mensen. Sinds 2004 heeft de American Food & Drug Administration (FDA) het gebruik van geïnjecteerde chips goedgekeurd.

Tegenwoordig worden patiënten steeds vaker voorzien van een chip om het proces van medisch herstel en het gebruik van medisch apparatuur te kunnen peilen. Dit kan door middel van een ingebouwde chip in pillen die geactiveerd wordt wanneer de pil de maag bereikt. Verder is het gebruik van een RFID paspoort niet ongebruikelijk. Een dergelijk paspoort fungeert als een soortement van identificatiedocument met daarin een medisch dossier van de persoon in kwestie en is dus niet onderhuids. In het rapport van JAMA kunt u het algehele onderzoek tot in de details teruglezen.

De Bijbel
In het Woord van God wordt verwezen naar het merkteken van het beest in onder andere het laatste Bijbelboek Openbaring. In hoofdstuk 13 vanaf vers 15 lezen we:

En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Deze passage alsook het boek Openbaring zelf duidt op de Eindtijd. De RFID chip zou momenteel al voor een deel kunnen voldoen aan hetgeen voorzegd is in bovenstaande passage. Een chip in het voorhoofd is vooralsnog niet de standaard, maar in de handen is het overduidelijk in gebruik. Ook heeft de chip tot doel het kunnen kopen van een product of dienst.

De antichrist zal het verplicht maken dat een ieder zijn merkteken zal moeten dragen. Wie hier geen gehoor aan geeft, zal worden gedood. Niemand ontkomt eraan.

En nu?
Stelt u zich het volgende voor. U koopt een product in de winkel die een chip bevat. U bent hier vooraf niet van op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat u de winkel verlaat, kunt u in principe tot op de voet gevolgd worden door de organisatie die achter deze chip steekt. De privéschending gaat nog een stapje verder wanneer u het product afrekent met een pinpas of creditcard. De aankoop van het product, en daarmee de chip met een unieke ID, kan dan gekoppeld worden aan uw persoonlijke identiteit. Verder bestaat er ook de angst dat onder andere de overheid personen kan volgen. Identificatiedocumenten zoals paspoorten omvatten een geïntegreerde RFID chip. De kans bestaat dat regeringen en inlichtingendiensten hiervan misbruik kunnen maken en mensen kunnen volgen.

De media begint steeds meer de chip te promoten en het gebruik ervan aan te moedigen. Het is opvallend dat er weinig wordt verteld over de gevaren en risico’s na het implanteren van de chip. De chip bevindt zich nog in een experimenterende fase, ondanks het gebruik van ruimschoots 2000 mensen wereldwijd. De gevolgen zijn vooralsnog niet allemaal in kaart gebracht. Wel brengt het privacygebonden risico’s mee die de privésfeer van mensen aantast. Het wordt gevaarlijk als de Staat kan meekijken met haar burgers en elke stap die zij zetten, kunnen volgen. Dit geldt niet alleen voor de overheid maar ook voor kwaadwillende die andere eenvoudig kunnen volgen. Ook in de gezondheidszorg is de chip niet veilig als het gaat om apparatuur dat niet geschikt is voor het signaal dat RFID uitzend.

Denkt u dat mensen net als dieren geïnjecteerd moeten worden met een onderhuidse chip zodat ze overal gevolgd kunnen worden? Wees er van bewust dat deze chip in de nabije toekomst steeds meer zal worden gepromoot. Eerst door middel van een vrij luchtige manier, zoals nu reeds in gang is gezet. Het is een technisch hoogstandje en men kan er veel handige dingen mee die ook nog eens tijdbesparend zijn. Vervolgens wordt de druk iets groter totdat het verplicht wordt. Neemt u als voorbeeld de bank en –pinpas. Dit betaalmiddel heeft dezelfde procedure verlopen. Eerst wat het een hebbedingetje en nu moet iedereen er mee lopen. Geeft u alstublieft niet toe aan de vermeende gemakzuchten die met deze chip komen. Eens u gechipt bent, wordt u slaaf van de Staat.

Lees ook RFID chip wordt blijkbaar serieus deel 2

De stelling is: ‘de nieuwe technologie zoals de implanteerbare-chip is een ‘geweldige mogelijkheid’

Bernadette van den Berg – van de Christen Unie heeft zich enkele jaren geleden grondig in verdiept en een rapport geschreven. Zij belicht de politieke kant.

Ds. Willem Glashouwer, auteur van het boek ‘Zie hij Komt’ over Openbaringen belicht de ontwikkelingen vanuit theologisch en historisch perspectief.

En Eppo Bruins voorzitter van Forum C en directeur van Stichting STW, die nieuwe technologie mogelijk maakt.

en Vincent Böhre van privacy organisatie ‘Privcay First’. Zij verwijzen naar een thriller waarin de vraag over acceptatie van een geimplanteerde chip ‘Advocaat van de Waarheid’ van Adriaan Bos.

Over de mogelijkheden die er inmiddels zijn: Ted Ex talk over biohacking (in het engels). dit gaat o.a. over de RfiD technologie. Een proef in NL afgelopen september, kregen 8 mensen een chip in de hand. Kijk hier naar een korte reportage van Editie.nl

Leave a Reply