Rutte en zijn roverheid blijft alles ontkennen maar 2015 komt de burger in opstand

Er circuleren fantastische  hoopgevende berichten op Internet die geweldig inspireren tot de meest verrassende acties en resultaten en ware wonderen.  Helaas zijn er ook veel verhalen die niets blijken te zijn dan onzin zoals HOAX, en wat is HOAX (Heel Overdreven Achterlijke Xenofobie), bijvoorbeeld en zeg maar rustig je reinste onzin fantasie en flauwekul.

HOAX heeft een verwantschap met sprookjes waarin doorgaans altijd wel het goede overwint dankzij  allerlei  leuke lieve wezens zoals elfen hobbits tovenaars feetjes helden en heldinnen  engelen en dappere dwergen en reuzen en gelukkig zijn die er overal  en nergens maar mogen ze best wel eens wat actiever worden in Nederland Rutteland waar toch echt van alles aan de hand en niet pluis is.

Een minder prettige variant van HOAX is ROAB ( Ruttig Onacceptabel Arrogant Bedrog) en we weten allemaal  wat dat voor iets akeligs betekent:  het is de regering Rutte, met name de VVD die het merendeel van het volk teistert want  tegen alle mooie kiesbeloftes en afspraken worden de belastingen verhoogd, word de burger opgezadeld met alsmaar hoge  niet meer op te brengen nota’s,  en is de zorg een regelrechte puinhoop. Zo kreeg het volk ook een peperdure ongewenste euro, en een rookverbod en nog  veel meer ellende door de strot geduwd en gebeurde er geenszins wat de meerderheid wil en wat goed rechtvaardig democratisch en eerlijk is.  De VVD verspilt zo een  gigantisch fortuin aan allerlei ongewenste en verwerpelijke zaken zoals  aan extra luxe voor het steenrijke Oranjehuis , miljarden aan oorlog en vreselijk wapentuig zoals de JSF.  De VVD heeft er ook voor gezorgd dat onze  kostbare miljarden van de door de staat van u afgeperste belastinggelden naar de pot van de Euro Maffia te Brussel wegstromen.  Ook vullen  hordes zakkenvullers, bankiers , politici en  zorg-top-dieven hun zakken alsmaar meer met inkomens van 200 000 euro  tot 750 000 euro netto per jaar en incasseren deze harteloze geldwolven  ook nog eens  vele miljoenen extra aan bonus zelfs als ze met een trap onder hun luie reet wegens bedrog, corruptie en wanbeheer uit hun functie hadden moeten worden gezet en door de rechter hadden moeten worden veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf.

De zorgverzekeraars  boekten afgelopen jaar een woekerwinst van meer dan 100 miljard euro en incasseerde schaamteloos meer geld dan ooit in de gehele geschiedenis van diefstal roof en zakkenvullerij.

Het gaat hierbij om ruim 10 000 multimiljonairs die net zoals de Super Elite en de leden van het steenrijke Orange Huis totaal niet bereid zijn om ook maar een enkele euro in te willen leveren om de schrijnende nood onder de landgenoten te verhelpen. Sterker nog: de rijkaards willen, en graaien alsmaar meer.

Het Nederlandse Zorgstelsel deugt niet, de zorg is een puinhoop, en er worden woekerwinsten geboekt met peperdure medicijnen en  bovendien komen er steeds meer zieken en ouderen bij voor wie geen  zorg of slechte zorg van ontoelaatbaar lage kwaliteit voorhanden is,  dus zal het Polder Waanzin Zorgstelsel zo snel als het kan vervangen moeten worden door een Humaan Centraal Bestuurd Zorgstelsel zoals dat van bijvoorbeeld Cuba, en daar genieten alle maar dan ook echt alle burgers van  een goede en  zeer voordelige zorg tegen zo goed als de kostprijs en word voor alle ouderen en zieken in het land met liefde goed gezorgd.

200 000 ontslagen agv Rute beleid!

De langdurige zorg wordt in Nederland geregeld door het Rijk en kost minstens 27 miljard euro. Het kabinet Rutte wil de zorg in de tehuizen voortaan alleen nog door de staat laten vergoeden voor mensen die zwaar hulpbehoevend zijn. Op de zorg word dus weer zeer fors gekapt door Rutte die de verantwoordelijkheden steeds bij anderen neerlegt. De zorg buiten de instellingen, die varieert van billen wassen tot licht huishoudelijk werk, wordt door het kabinet Rutte, ijskoud afgeschoven naar de gemeenten en mantelzorgers.

De  strategie van Rutte

Nu zien we steeds het volgende, eerst gaat Rutte bezuinigen, anders gezegd van alles dat goed, onontbeerlijk sociaal is en wat goed functioneert afbreken en afschaffen en zoveel mogelijk geld uit de beurs van de mensen  trekken,  vervolgens gaat het binnengehaalde miljarden fortuin naar de super elite, dus de rijken worden steeds rijker, miljoenen landgenoten worden steeds armer, vervolgens schuift Rutte de door hem veroorzaakte puinhoop van zorgen af zoals  naar de gemeenten en stuurt Rutte miljoenen  landgenoten die zorg behoeven het bos in zonder zorg. De gemeenten hebben ook vrijwel allemaal te klagen over de regering Rutte en hebben amper of geen budget om de door Rutte opgelegde taken en lawine van zorgproblemen naar behoren op te kunnen lossen.

Gemeentes  bezuinigen omdat ze steeds minder te besteden hebben  door het waanzinnige beleid van Rutte en moeten de broekriem fors aantrekken. Een voorbeeld uit velen is de gemeente Heerlen in Limburg die zieken en gehandicapten en masse in de kou laat staan en afgelopen jaar alleen al 4.5 miljoen EURO extra bezuinigde op de WMO. Dat betekent dat zelfs als je voor het gemeenteloket van de WMO Heerlen met een defecte pacemaker en een hartaanval zo goed als dood neervalt dat ze je steeds nog niet helpen, zelfs niet aan een renteloze lening voor een noodoperatie. Diverse ambtenaren met een goedgevulde buik en een zeer goed inkomen kijken de gehandicapte vreemd of lachend  aan en geven het advies maar te gaan werken of voorgoed te vertrekken naar een andere gemeente of liever gelijk maar helemaal te vertrekken naar een ander land.

De ouderen en de  gehandicapten die verlegen zitten om een aanpassing in huis of een voorziening zoals huishoudelijke hulp, een aangepast toilet of een scootmobiel krijgen Nul Komma Nul van de Gemeente  Heerlen WMO.  Het kabinet van Rutte heeft er nog een schepje bovenop gedaan door de jaarlijks toeslag voor chronisch gehandicapten zoals de eenmalige uitkering van van UVW, per 2015 volledig af te schaffen. Voortaan moeten gemeentes van Rutte alles maar regelen en het zal duidelijk zijn dat daar weinig of niets van terecht komt. Door Rutte verkeren honderdduizenden zieken en ouderen en gehandicapten  in de grootste problemen omdat ze  geen geld meer hebben voor medicijnen en noodzakelijke aanpassingen. Door dit asociaal inhumane beleid geraken steeds meer jongeren en ouderen in een depressie en worden steeds zieker en zien dan ook geen toekomst meer.

Het aantal zelfdodingen onder jongeren en ouderen in Nederland is door het beleid van de regering Rutte gestegen met 40 procent. Ruim 1500 levens van landgenoten die aan hun lot werden overgelaten door de regering zijn hierdoor te betreuren.

Euthanasie

Steeds meer ouderen komen In Nederland  te overlijden  middels euthanasie, dan wel de passieve euthanasie dmv  “versterving“  die in de zorginstellingen word toegepast. Rutte aanhangers vinden het prima want al die ouderen zien zij als een last en kostenpost. Dit betekent dat ouderen die aan verpleging toe zijn en zo ziek zijn dat ze intensieve  zorg behoeven( die door geld en personeelsgebrek niet voorhanden is) amper nog worden verzorgd en slechts een minimale zorg krijgen zoals een keer per week douchen en wat men in de praktijk noemt “kopje kontje”,  even snel wassen en drogen.  Bij veel zieke ouderen die verpleegd zouden moeten worden word ook geen hulp meer geboden bij de broodmaaltijd en komen artsen in geval van een chronische aandoening of ziekte door tijdgebrek( een arts op 200 ouderen)  niet eens meer of als het te laat is  pas opdagen. Zorginstellingen hanteren als gevolg van de door Rutte veroorzaakte Crisis een inhumaan beleid van versterving! dat betekent dat zieke ouderen geen of nauwelijks zorg krijgen,  en veelal een pijnlijke hongerdood sterven. 

Besparen Kappen en miljoenen innen

Zodra een oudere met pensioen komt te overlijden hoeft er geen pensioen meer uitgekeerd te worden en zijn er geen zorgkosten meer zoals verpleging, verzorging en de kosten van de medicijnen etc.

Hoe harteloos  kan een regering zijn, een misdadige op geld en winst beluste kliek die euthanasie willens en wetens aanmoedigt, en het zo regelt dat ouderen die ziek zijn en verzorging behoeven   worden gemotiveerd om te besluiten een einde te maken aan het leven.

Laten we niet vergeten dat ouderen die zorg behoeven en  vrijwel geen aandacht en geen goede verzorging en geen goede medicijnen krijgen depressief en zelfs meer dan moedeloos en erg verdrietig geraken. Onze ouderen mogen niet het slachtoffer mogen worden van de bezuinigingen en de dik betaalde zorgmanagers die hen willens en weten aanzetten om tot zelfdoding over te gaan om maar flink veel kosten te besparen om de begroting rond te krijgen.

Zorgmanagers rekenen in euro’s en denken niet eens meer aan de mens. Met alle respect, het beleid van de regering is inhumaan want een mensen leven is en blijft heilig en dient en moet ten alle tijden gerespecteerd worden en dat doet de regering Rutte geenszins. De Nederlandse euthanasie wetgeving is eveneens illegaal en in strijd met de Universele Rechten van de Mensen. Bovendien schend elke arts die meewerkt aan zelfdoding de eed van Hyppocrates,  dat is de eed die elke arts moet afleggen voordat deze zijn functie mag uitoefenen en waarin deze zweert alles naar vermogen te doen om het leven van de patient te redden.

Alleen voor ouderen en patienten die ongeneeslijk ziek zijn en voor wie het lijden ondraaglijk is, en die hiertoe en in goed overleg met de familie, en na toetsing van een rechter beslissen,  kan zelfdoding moreel gezien en uit humane overwegingen en vanuit de ethiek als  aannemelijk en niet als een vergrijp worden betracht.

De Wet Toetsing Levensbeëindigend handelen (Wtl), beter bekend als de Euthanasiewet, verscheen in 2001 in het Staatsblad en trad 1 april 2002 in werking. Sindsdien is het een arts toegestaan het leven van een patiënt op diens verzoek te beëindigen, mits is voldaan aan een aantal zorgvuldigheidseisen. De twee belangrijkste daarvan zijn dat het verzoek van de patiënt vrijwillig en weloverwogen is én dat de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt.
De arts moet de levensbeëindiging melden aan de gemeentelijk lijkschouwer, die het verslag van de arts en zijn eigen bevindingen vervolgens doorstuurt aan de regionale toetsingscommissie, die het handelen van de arts toetst aan de zorgvuldigheidseisen.

Bron: Dr. Els Borst-Eilers

Jaarlijks overlijden in Nederland echter tienduizenden ouderen die niet ongeneeslijk ziek zijn door een pijnlijke versterving, en dat is het beleid van passieve euthanasie van de regering Rutte dat door geen enkele wet bekrachtigd kan zijn  en in facto neerkomt op moord.

Dit is helaas geen fictie of hoax maar de afschuwelijke realiteit die de regering Rutte op zijn geweten heeft, een harteloze wereld waarin de rechten van de mensen worden geschonden en ouderen passief en direct via euthanasie van het leven worden beroofd.

Publieke sector

De overheid  dient o.a. te zorgen voor een betaalbare goede zorg,  voor goed onderwijs, en voor voldoende betaalbare huisvesting en voor de veiligheid voor alle mensen etc. De Nederlandse overheid heeft echter steeds meer taken afgestoten met name in de publieke sector.

De ramp is compleet. De politici die dit waanzinnig plan bedachten waren VVD-ers  maar ook met name Wim Kok, multimiljardair nep-socialist aan wiens beleid te wijten is dat de Nederlandse arbeiders  minstens 40 procent armer zijn geworden)  gingen uit van de zogenaamde vrije marktwerking en dat alles daardoor uiteindelijk wel door prijsconcurrentie voordeliger zou uitpakken voor de consument.  Het “en masse” afstoten van de publieke taken kwam echter voort uit machtsmisbruik en geldgewin.  Een drastisch gevolg is nu de enorme ramp in het zorgstelsel waar miljarden en nog meer geld uit de AWBZ pot verdwijnt in de zaken van geldwolven, zorgverzekeraars en de alsmaar meer en meer geld verslindende zorgtop.  Ook de huren blijven alsmaar stijgen evenals de peperdure voor miljoenen landgenoten niet meer te betalen energiekosten. Ontoelaatbaar! Schande!   Dit moet echt heel anders in Nederland! De publieke sector moet zo snel als het kan hersteld worden en dient met daad en kracht dan ook goed  bestuurd te worden door de overheid.

Strategie van Rutte

Ook op tal van andere gebieden zien we steeds weer de verderfelijke strategie van Rutte,  lachen, liegen en beloftes niet nakomen, afbreken,  geld inpikken, rijken rijker maken, miljoenen mensen aan de afgrond drukken, mensenrechten schenden en de zorgen bij een ander deponeren, vervolgens keihard lachen en bij kritiek ijskoud van alles verdraaien, liegen, alles in de doofpot stoppen  en als de woedende menigte komt protesteren er razend snel vandoor gaan.

Pas op voor VVD!!!

In de jaren 60 en 70  80 90 en later werden heel wat boeken geschreven over de gezondheidszorg en een sociaal humaan  gezondheidsstelsel. Prominente medici, zorgwerkers, rechtsgeleerden en beroemde Nederlanders wezen steeds op het gevaar van de rechtse ideologie van de VVD  en dat het commercieel maken van de zorg  zou leiden tot een regelrechte ramp en onhoudbare toestand in de Nederlandse zorgsector.  VVD was,  en is steeds de aartsvijand van een humaan sociaal zorgstelsel.  De VVD  geeft geen  zier om goede zorg voor mensen maar rekent in winst. Niet voor niets word de regering Rutte door tal van internationale organisatie zoals Amnesty International aangeklaagd wegens schending van de mensenrechten, racisme  en discriminatie.

Rutte maakt Nederland kapot

Prominenten uit de medische wereld, rechtsgeleerden maar ook de beroemde groep van 124  top-economen  protesteren  tegen  de regering Rutte en de VVD die verantwoordelijk is voor de afbraak van de zorg en het sociale stelsel en van de Nederlandse economie.  Anno 2014 heeft Nederland,  dat eens nog trots was op een van de beste zorgstelsels van Europa, door het wanbeleid van de regering Rutte  een ronduit slecht georganiseerde zorg , ellenlange wachtlijsten, peperdure zorgkosten, woekerwinsten bij zorgverzekeraars, en zijn er meer werklozen dan ooit. Miljoenen mensen, jongeren en ouderen lijden onder de bezuinigingen. Het trieste feit is dat er ook nauwelijks nog  zorg voor de komende generaties beschikbaar is.  De regering Rutte blijkt niets anders te zijn dan een misdadige regering  van witteboordencriminelen,  landverraders, geldwolven, zakkenvullers, leugenaars, fraudeurs, yuppies en criminelen die stuk voor stuk in de gevangenis thuishoren.

200 000 banen in de zorg werden voor puur geldgewin  geschrapt, en er komen nog veel meer ontslagen. Intussen worden miljarden verspild in het AWBZ stelsel en verdienen zorgverzekeraars miljarden aan woekerwinst over de ruggen van het noodlijdende volk.

Steeds meer verzorgers en patiënten demonstreren tegen de regering Rutte. Volgens de vakbond Abvakabo FNV, die demonstraties samen met o.a. de SP organiseert, raken 200 duizend mensen hun thuiszorg kwijt en verliezen nog eens 100 duizend thuiszorgmedewerkers hun baan. De waanzin ten top!

In diverse landen worden opmerkingen gemaakt over Nederland, hoe asociaal de regering Rutte is, dat de Nederlandse ouderen zo slecht worden behandeld  en om maar eens iets te noemen naast de waslijst corruptieschandalen bij de VVD,  dat belastingen en accijns tegen alle afspraken in worden verhoogd terwijl in de EU buurlanden de kosten van tabak en alcohol en brandstof en levensmiddelen aanzienlijk lager zijn. De Belgen lachen zich een ongeluk en zijn blij met de belastingverhogingen van Rutte want ze verdienen een miljard euro extra per jaar aan de toestroom van klanten die goedkoop over de grens komen tanken en van alles komen kopen omdat het stukken voordeliger is zoals benzine en tabak. De Nederlandse winkeliers, tabakszaken  en pompouders lijden fenomenale verliezen en velen  gaan door  deze oneerlijke concurrentie als gevolg van de belasting en accijns verhoging va Rutte  over de kop en belanden na een leven lang keihard  werken berooid en straatarm in de bijstand.

De regering Rutte is een fiasco  en dat blijkt uit de cijfers en de reportages waarin te zien is dat Nederland op allerlei lijsten onderaan of veel lager is komen te staan.

Amnesty International heeft keihard aan de bel getrokken en beschuldigt de regering Rutte van het schenden van de mensenrechten. Ook de Turkse overheid heeft de regering Rutte aangeklaagd wegens xenofobie en rassendiscriminatieBovendien regent het aangiftes door vele landgenoten tegen Rutte wegens kiesbedrog, corruptie, zelfverrijking en discriminatie.

2 0 1 5

Marc-Rutte-alias-de-liegende-premier-Pinokkio

Rutte gaat in 2015 weer bezuinigen en komt met drastische maatregelen die jong en oud keihard zullen treffen met name de mensen die het nu  heel moeilijk hebben om rond te komen  zoals    studenten,  uitkeringsgerechtigden, zieken, gehandicapten, bejaarden, asielzoekers maar ook arbeiders, zzp-ers, taxichauffeurs, marktkooplieden, kleine ondernemers etc  en iedereen met een laag of met een modaal inkomen word door de regering Rutte beroofd van inkomen.

Ouderen beroofd van pensioen en zorg

Steeds meer ouderen die hun leven lang hebben bijgedragen en premies hebben betaald die na pensionering een goede zorg behoeven waar ze recht op hebben moeten van Rutte zonder zorg maar  eenzaam arm ziek en alleen thuis blijven zitten en worden van hun zuurverdiende pensioen en  spaarcenten beroofd.  De premies zullen ook weer worden verhoogd door de zich alsmaar schandalig verrijkende zorgverzekeraars.

Staatsschuld loopt met 480 euro per seconde op naar 500 000 000 000 Euro!

Niet alleen zullen in 2015 als gevolg van het beleid van Rutte
steeds meer mensen (200. 000) hun baan verliezen en zal de Nederlandse economie met 0.20 procent nauwelijks groeien in tegenstelling tot Duitsland waar de groei stukken hoger is door een goed  doordacht en sociaal beleid ,  tevens neemt in Nederland  de Staatsschuld fenomenaal toe,  deze stijgt momenteel met maar liefste 480 euro per seconde! en bedraagt einde 2014 ruim 466 miljard euro. Hier zien we het: Rutte Beleid Deugt Niet. De cijfers liegen niet!

Rutte maakt Nederland kapot

staatsschuld-450-miljard-euro-door-rutte-beleid

Nederland is door het wanbeleid van Rutte  de triple A-rating kwijt. Dat  maakte Standard & Poor’s – een van de grote drie kredietwaardigheidsbeoordelaars – bekend. Nederland degradeert  van AAA naar AA+.

Daarmee is de mislukking van Rutte compleet: niet alleen stijgt het begrotingstekort en zal de staatsschuld niet krimpen , de groei zal  niet aantrekken en  nu is Nederland ook nog eens de AAA status kwijt.

Dierenrechten bedrog door Rutte

Marc Rutte heeft van alles toegezegd en beloftes gedaan aan de partijen die opkomen voor de rechten van de dieren en aan de  natuurorganisaties. Wat bleek? Na de verkiezingen werden de beloftes  niet omgezet in daden. Ook de partij van de dieren maakt zich daar bijzonder kwaad over.

Rutte zwijgt in alle talen en weigert een antwoord te geven:  de co2 uitstoot is groter dan ooit, een massa kankerverwekkend gifchroom VI en miljoenen tonnen arseen kwamen in het drinkwater en de natuur(versnipperd kankerverwekkend geimpregneerd houtafval)  door toedoen van corrupte vvders  (plus Kabinet Lubbers III en handlangers).  Door het Rutte beleid is het slechter gesteld met de rechten van de dieren en de mensen.  Nog een schandaal uit velen is de forse subsidie die word gegeven aan de leden van het Oranjeriehuis voor de jacht. Kostbaar belastinggeld word door Rutte geschonken aan  Oranje dierenbeulen die gaan jagen en  beschermde dieren voor de lol neerknallen en oppeuzelen veelal tijdens 5 sterren schranspartijen en dat allemaal op de kosten van de belastingbetaler.

Greenpeace veroordeeld regering Rutte

Het kabinet Rutte heeft het verdrag van Helsinki maar ook een verdrag van de Verenigde Naties geschonden, dat burgers recht geeft op ruime toegang tot informatie over milieukwesties. Dat stelt milieuorganisatie Greenpeace, die een klacht indient tegen de regering Rutte via  het comité dat toeziet op naleving van het  Verdrag van Aarhus.

Torenhoge declaraties voor luxe door premier  Rutte.

Ook is gebleken dat Marc Rutte  gebruikt maakt van een duur privevliegtuig( FALCON) en daarmee worden steeds peperdure natuur verpestende en volstrekt onnodige reisjes van 10000 euro excl BTW op uw kosten gemaakt heen en weer Den Haag en Soestdijk. Uit de berg declaraties van Rutte ( via wiki leaks openbaar gemaakt) blijkt  dat er feestavonden en Griekse schranspartijen ten bedrage van 5000 euro en meer voor Rutte en zakenvrienden worden gedeclareerd maar ook een waslijst aan de meest onwaarschijnlijk dingen word gedeclareerd door de boekhouder van Rutte zoals:  paperclips, velletjes papier, wc-papier, potloden, snoep,  postzegels van een paar cent maar ook peperdure lampen en bureaustoelen. Ook hier laat Rutte zien welk een geldwolf hij is en dat hij zich op geen enkele wijze inzet voor een schone natuur, de rechten van de dieren, en een beter leven voor de Nederlanders.

Rijkaards incasseren schaamteloos kindertoeslagen

En word het niet eens de hoogste tijd dat kindertoelagen voor die steenrijke scrooges worden afgeschaft! Dat kindergeld, alles bij elkaar vele miljoenen per jaar kan echt duizend keer beter  besteed worden aan armoedebestrijding en de hulp aan arme Nederlandse gezinnen en kinderen!

Rutte medeplichtig aan oorlogsmisdaden

Israëls vernietiging van hoge gebouwen: wijdverbreid, moedwillig en ongerechtvaardigd.

Luchtaanvallen op belangrijke gebouwen in Gaza in de laatste dagen van Israëls militaire operatie Protective Edge in augustus 2014 waren een opzettelijke en directe aanval op burgergebouwen. De regering Rutte levert ook wapens aan tal van landen waar de mensenrechten worden geschonden. Jaarlijks word er meer dan 2 miljard euro verdient door de Nederlandse wapenindustrie. Er vielen honderden slachtoffers met name vrouwen en kinderen . Dat komt neer op oorlogsmisdaden. Dat zegt Amnesty International in een op 9 december 2014 gepubliceerd rapport.

Premier Rutte verklaard dat er “niets aan de hand is”en dat Israel nou eenmaal “het recht heeft zich te verdedigen”.

Marc Rutte blijft maar dom lachen en legt  de opinie van het internationaal gerechtshof, prominente rechtsgeleerden, hoogleraren internationaal recht, van Amnesty International en de aanklachten wegens discriminatie van de Turkse Overheid naast zich neer en weigert de massamoord op de Palestijnen te veroordelen.

Demmink Pedo doofpot

Demmink word door klokkenluiders in verband gebracht met machtsmisbruikpedofilieverkrachting van kinderen en Turkse jongens. Een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie onderzoekt de mogelijkheden on in de VS te procederen tegen de  regering Rutte en haar ambtenaren voor medeplichtigheid aan de doofpot-Demmink

Het Rebecca Project voor Mensenrechten is bezig juridisch advies in te winnen om vast te stellen of er strafklachten ingediend dan wel civiel geprocedeerd kan worden in de VS tegen hen die hebben toegelaten dat de van pedofilie beschuldigde VVD-er Joris Demmink op vrije voeten blijft.  Rutte, of welke partij dan ook die pedofilie laat gebeuren is net zo schuldig en moreel toerekenbaar als de pedofielen zelf.

Als volksvertegenwoordiger kun je de regering met kritische vragen het vuur aan de schenen leggen. Maar als het te gevaarlijk wordt blijkt de  partijdige voorzitter van de Tweede Kamer daar  een stokje voor te kunnen steken. Kamerlid Bontes van de fractie Bontes/Van Klaveren diende scherpe vragen in over de Demmink-affaire, gericht aan minister Opstelten, staatssecretaris Teeven en premier Rutte.

Groot was zijn verbazing toen hij ontdekte dat in het uiteindelijke Kamerstuk zomaar vier vragen waren verdwenen.

Het optreden van Opstelten in de Demmink-doofpot is al in vele opzichten zwaar bekritiseerd. Hij verklaarde Demmink onschuldig ondanks zeer belastende getuigenverklaringen en pleitte hem zelfs op voorhand vrij nadat het Gerechtshof een strafrechtelijk onderzoek naar hem had gelast. Klokkenluiders melden dat Ernst Hirsch Ballin, Ivo Opstelten, Piet Hein Donner, Diederik Samsom, Lodewijk Asscher, Marc Rutte en de leden van de Bilderberggroep  steeds volledig op de hoogte waren van de strafbare feiten en achter de schermen van alles hebben gedaan om de Demmink-zaak en andere schandalen in de doofpot te stoppen.

Amerikanen hebben geen vertrouwen in Nl Overheid

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is  een motie ingediend door de Republikeinse partij  door Chris Smith, waarin wordt gesteld  dat Nederland ongeschikt is voor het huisvesten van een VN-hof vanwege het in de doofpot stoppen van  de zaak Demmink. De motie word behandeld bij een commissie van het Huis van Afgevaardigden.

Oud-ambassadeur Richard W. Carlson

“Groot schandaal in Den Haag staat op uitbreken”

Het verhaal is zo smerig, en het door de regering Rutte  toedekken zo energiek, dat het breed openbreken ervan tot gevolg zal kunnen hebben dat het Internationale Hof van Justitie, het belangrijkste juridische orgaan van de Verenigde Naties, Den Haag zal moet verlaten.

Ondanks het groeiende protest en de stroom aan berichten in de media  blijft de regering Rutte alles ontkennen. Via de voorzitter van de kamer worden door Rutte alle vragen over Demmink geblokt. De vragen over de Demmink worden niet  behandeld, geschrapt  en belanden in de prullenbak. De regering Rutte doet alles om de zaak in de doofpot te stoppen. Zo werd de publieke omroep een zwijgplicht opgelegd. Verslaggevers die Demmink aan de orde stellen werden bedreigd,  door knokploegen in elkaar geslagen en op verzoek van de hogere machten weggewerkt en ontslagen. Door de handelswijze van  dappere klokkenluiders maar ook door journalisten en landgenoten  die  zich niet klein laten krijgen en door blijven  strijden voor gerechtigheid en de rechten van mensen in het bijzonder van de kinderen is de doofpot affaire Demmink aan het licht gekomen en behoorlijk in het nieuws zoals in het artikel van het AD. Rechter geeft AD gelijk in zaak topambtenaar Demmink

De gevolgen van dit artikel en de uitspraak van de rechter tonen aan dat de zaak jarenlang in de doofpot werd gestopt Rutte ,Ivo Opstelten en handlangers en obscure lieden zoals Peter R. de Vries werkten ( wellicht  tegen betaling) enthousiast  mee om de wereld  wijs te maken en voor te liegen  dat de beschuldigingen nergens op waren gebaseerd en afkomstig waren van een stelletje gestoorde fanaten en complotdenkers.

Waarom Mosterd werd vermoord

Chauffeur Mosterd was de chauffeur van Aad Kosto en van Joris Demmink. Hij beklaagde zich volgens klokkenluiders bij zijn chef over het gedrag van de pedofiel  Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes ging misbruiken. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden, hartaanval luidde de officiële verklaring. Naar de achtergrond van de zogenaamde zelfmoord van de chauffeur is geen onderzoek gedaan door Justitie.

Eerzame landgenoten zoals Mosterd die aangifte wilden doen overleden onder verdachte omstandigheden. Ze  overleden aan een ongeluk of zogenaamde aan een hartaanval en wie herinnert zich niet de parlementarier Van Traa die om het leven zou zijn gekomen  door een auto-ongeluk.

De moord op van Traa

Klokkenluiders melden dat van Traa , die het IRT schandaal( massa import van drugs met medewerking van de NL overheid)  onderzocht en het  pedofielennetwerk van de VVD op het spoor kwam,  niet door een ongeluk om het leven kwam maar werd vermoord.  Er zou een bom zijn gemonteerd in de auto van van Traa, die na explosie de macht over het stuur verloor en tegen een vangrail aanbotste waarop hij door de voorruit werd gekattapulleerd  met dodelijke  afloop. Omdat de zaak op last van hogere machten nooit goed is onderzocht lopen de daders van deze laffe moord nog steeds op vrije voeten.

Pim Fortuyn 

Pim Fortuyn werd volgens  klokkenluiders vermoord vanwege zijn onherroepelijke afwijzing van de JSF en vooral  omdat hij in het bezit zou zijn gekomen van de bewijzen van  het wereldomvattende geimpregneerd hout gif schandaal.

De kankersterftecijfers voor 2013 werden op last van de regering Rutte een tijd niet eens bekend gemaakt. In 2012 stierven er  43.741  mensen door kanker volgens het CBS dat onder dwang van deskundigen en diverse  internationale organisaties met cijfers op de proppen  moest komen .  In werkelijkheid is het aantal mensen dat lijd of overleed aan de gevolgen van kanker en de vergiftiging met geimpregneerd hout( arseen en chroom ) vele malen hoger tot ver over de honderdduizend per jaar.

Onderzoek het allemaal zelf en lees de volgende artikelen.

101.500 Nederlanders kregen kanker in 2013

‘Schrikbarende toename aantal kankergevallen wereldwijd

Pim Fortuyn  zou volgens de klokkenluiders de hoofdrolspelers van IRT en de politici die verantwoordelijk waren voor de vergiftiging van mens en natuur keihard gaan aanpakken zoals  Wim Kok, Jan Pronk, A. Kosto, Tjeenk Willink, Wim Deetman, Frits Bolkestein, Neelie Kroes, Ruud Lubbers, Ad Melkert, Gerrit Zalm, Ivo Opstelten,  Joris Demmink, Fred Teeven etc .  Zij zouden de politiek, de gehele rechterlijke macht en het  O.M. corrupt hebben gemaakt en Nederland jaren lang  vergiftigd met uiterst giftige kankerverwekkende stoffen.  Doordat jarenlang  kankerverwekkend geimpregneerd hout werd ge-exporteerd  overleden 40 miljoen amerikanen,honderdduizenden landgenoten en Belgen aan de gevolgen van kanker.

Nederlandse bedrijven voerden op grote schaal giftig houtafval uit naar Europese landen waaronder België. Het geïmpregneerde hout zat vol met arseenzuurchroom VI-verbindingen en koper. Stuk voor stuk kankerverwekkende producten die volgens milieu-deskundigen schadelijker zijn dan asbest. Een groot gedeelte van die zware metalen kwam onvermijdelijk in de grond en het drinkwater. Maar daar houdt het niet op. De Nederlandse wet verbied  de verwerking van dat houtafval. De overheid wist echter welke schadelijke dampen vrijkomen bij vernietiging in verbrandingsovens.  Wim Kok, Jan Pronk, A. Kosto, Tjeenk Willink, Wim Deetman, Frits Bolkestein, Neelie Kroes, Ruud Lubbers, Ad Melkert, Gerrit Zalm, Ivo Opstelten, Fred Teeven, Matt Herben, Piet Hein Donner, Wim Deetman, Ernst Hirsch Ballin  en talrijke andere  politici  hebben zich schuldig gemaakt aan ernstigste milieudelicten en zware misdrijven. Ze zorgden er voor dat miljoenen tonnen kankerverwekkende stoffen konden worden versnippert  en verbrand.

Kankerverwekkend Hout met KOMO KEUR

Wim Kok (topman van massa vervuiler Schell) en alle leden van kabinet Lubbers III hebben de nationale- en internationale wetten met voeten getreden. Ze besloten alles ook nog eens zwaar te subsidiëren. Via de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN) werden door minister Alders van VROM forse  bedragen subsidie gegeven aan de hout-impregneerbedrijven, waaronder de Gebr. van Aarle BV.  Voor de invoering van een milieuzorgsysteem heeft het ministerie van VROM via deze houtimpregneerbedrijven 25 tot 75 procent subsidie gegeven aan consumenten die dit geïmpregneerde hout met “Komo-keur” kochten.   Dit alles met de wetenschap dat “Komo-gekeurd” geïmpregneerd hout uitermate kankerverwekkend is met een maximum aan arseen en chroom VI.

Els Borst

De volgens klokkenluiders vermoorde staatsdame had veel macht en  kennis over de handel en wandel van chemie en farmaceutische bedrijven. Frits Bolkenstein en handlangers  probeerden haar over te halen om besluiten van haar departement over prijzen en toelating van medicijnen aan te passen( fraude) zoals  in een voor farmareus MSD  zeer aantrekkelijke richting.  Els Borst zou last hebben gekregen van haar geweten en wilde alles openbaar  maken  maar werd voor haar woning door een moordbrigade  vermoord omdat ze te veel wist en het gifschandaal en tevens de Demmink-doofpot openbaar zou gaan maken. Samengevat komt het erop neer dat de Nederlandse overheid voor miljarden  heeft verdiend met fraude door de wet te omzeilen bij het niet hoeven opslaan/opruimen van zwaar vergiftigde stoffen.

Lubbers, Kok, Zalm, Kroes ect regelden dat kankerverwekkende stoffen werden gebruikt om hout te impregneren wat weer op  grote schaal voor vergiftiging zorgt van de bevolking.  Els Borst die eveneens als Pim Fortuyn in het bezit zou zijn gekomen van de bewijzen  speelde dus een cruciale rol in dit wereldomvattend schandaal.

Pim Fortuyn wilde de verantwoordelijken van het overlijden van miljoenen mensen( Europeanen maar ook miljoenen Amerikanen) a.g.v.  kankerverwekkend  hout voor de rechter slepen als hij aan de macht kwam.  Hij werd voordat hij in actie kon komen door Volkert van der G en de sluipschutter Abu Fatah vermoord.

Dat Pim Fortuyn niet door Volkert van der Graaf is vermoord maar door Abu Fatah staat vast.  In een van de officiële rapporten staat geschreven dat er bij de moord op Pim Fortuyn sprake is van 2 soorten munitie en dat er 9mm en 5.6mm kogels zijn gebruikt. Die kunnen nooit uit het pistool van Volkert van der Graaf zijn gekomen. Getuigen hebben verklaard dat Pim Fortuyn was getroffen door een kogel  voordat Volkert van der Graaf de trekker van zijn Firestar overhaalde.

Volkert van der G werd eerder al verdacht van een moord op een veeboer die nimmer goed is onderzocht , en  werd slechts tot 18 jaar veroordeeld voor de laffe moord op Fortuyn en na drie kwart van zijn straf uitgezeten te hebben alreeds op vrije voeten gesteld.  De enige juiste straf voor Volkert van der Graaf  had volgens de meerderheid van de Nederlanders  op zijn minst “levenslang” moeten zijn.

“Alarm… U wordt Vergiftigd! Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?”

Bijlage   gifschandaal geimpregneerd kankerverwekkend hout

Kankerverwekkend hout met KOMO keur

Het boek gaat over kankerverwekkende wolmanzouten, en arseen die gebruikt werden voor houtverduurzaming en voor dat op zeer grote schaal toegepast werd voor kinderspeeltoestellen en tuinhout. Bij wolmanzouten gaat het om koperoxide, arseenzuur en chroomtrioxide. Vooral de laatste 2 zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in bet nageslacht kunnen veroorzaken. Er bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor: oftewel: één molecuul is in principe al uit. den boze. Die stoften staan ook op de “Zwarte lijst van zeer giftige stoffen voor het milieu”, die de Tweede Kamer in 1986, in het: kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986,1990, zelf heeft opgesteld. ( lees verder helemaal onderaan dit bericht …scroll naar beneden)

Nederland is onveilig door Rutte Beleid

De reorganisatie van de politie door de regering Rutte is een regelrechte puinhoop. Alle agenten en  dienders beklagen zich over het mismanagement en de ontoelaatbare bezuinigingen van Rutte , en mede omdat er geen deugdelijke wetten en middelen zijn om misdadigers en tuig harder en doeltreffend aan te pakken stijgt de criminaliteit fenomenaal. Alleen dit jaar was het aantal geweldsdelicten 40 procent hoger dan vorig jaar. Veelplegers krijgen steeds nog een veel te lichte straf of een slappe taakstraf die in geen enkele verhouding staat tot de schade en het leed van de misdaden die zij plegen. Er moet een nieuwe wet komen die afrekent met criminaliteit, een rechtvaardige wet die regelt dat daders voortaan alle schade die zij veroorzaken  betalen en dat slachtoffers volledig worden gecompenseerd. Slachtoffers van een misdrijf  die niet meer kunnen werken of ziek worden en ziektekosten maken  na een overval of geweldsdelict moeten volledig  worden vergoed voor alle kosten, ook als ze hun baan verliezen etc . Alle schade moet door de dader(s) worden betaald.  Criminelen hebben geen recht op hun  onrechtmatig verkregen bezittingen, huis of huizen, auto’s  juwelen etc. Alle bank en spaartegoeden moeten dan ook in beslag worden genomen door de Staat. Elk onrechtmatig vermogen zal in beslag moeten worden genomen, van wie dan ook of het nu een veelpleger zakkenroller of een Minister is die handelt met voorkennis of fraude pleegt, aangewend worden om de slachtoffers te vergoeden. Wie niet kan betalen, zal dat via loonbeslag moeten doen, al duurt het een leven lang.

Maar de regering Rutte heeft geen idee hoe men de criminaliteit kan wegnemen. Rutte sluit steeds meer gevangenissen en blijft maar kappen en bezuinigen. Steeds meer criminelen en boeventuig slaan daardoor hun slag en de meesten van hen vrezen de politie ook nog niet eens want ze weten dat als ze gepakt worden dat ze er met een lichte straf of een slappe taakstraf snel wel weer van afkomen. Het aantal veelplegers en diefstallen is fenomenaal. Rutte weigert echter   de economische schade en het enorme aantal winkelsluitingen a.g.v. diefstal, geweld  en inbraken te voorkomen. De schade die door het wanbeleid is veroorzaakt bedraagt elk jaar minstens 2  miljard euro. r

Ook zijn in het verkeer 30 procent helaas veel meer slachtoffers te betreuren doordat de regering Rutte bezuinigd op politie en preventie, en omdat allerlei ondeugdelijke wetten werden ingevoerd die  de veiligheid zeer beslist niet ten goede komen.

Nederlanders voelen zich allerminst veilig en zijn het vertrouwen in de politiek en in Justitie kwijt. Sinds de regering Rutte is aangetreden is het openbaar geweld en zijn het aantal misdrijven met ruim 40 procent gestegen.  De Nederlandse steden worden overspoeld en geteisterd door  boeventuig.  Wat Doet de regering Rutte? Nog meer bezuinigen op handhaving en mankracht. Ook de door de regering Rutte opgedrongen reorganisatie van de politie is een regelrecht fiasco.  Het aantal misdaden stijgt fenomenaal. In het verkeer zijn steeds meer slachtoffers ( +40 %)te betreuren a.g.v.  de ondeugdelijke verkeerswetten van de regering Rutte.

Impeach  Rutte!!!

In Amerika is het zo dat een gekozen president kan worden afgezet door een “impeachment procedure” als terdege  blijkt dat de president niet toerekeningsvatbaar is, te ziek om zijn functie en plicht te doen,   en/of de staat door wanbeleid in gevaar brengt, of als er sprake is van bij de wet verboden activiteiten zoals mensenhandel, drugshandel, corruptie,fraude etc.

Het zou goed zijn voor Nederland als Rutte middels een speciale procedure zoals in America( Impeachment)  zou worden afgezet en met hem alle handlangers van het misdadige kabinet en corrupte politici berecht zouden worden voor hun misdaden.

De keiharde realiteit die Rutte ontkent

Meer dan 18 huisuitzettingen per dag (cijfers woningbouwcorporaties)Hele gezinnen worden gescheiden. Ouders gaan naar nachtopvang, kinderen naar pleeggezinnen of wonen op de camping.  Elke maand worden 2000 arme gezinnen afgesloten van gas en electra. De huren en de kosten van het levensonderhoud blijven stijgen.

Terwijl de wachtlijsten bij de voedselbanken steeds groter worden en steeds meer  gedupeerde landgenoten een beroep doen of proberen te doen op voedselhulp,  verklaard Marc Rutte voor de TV en in alle kranten dat “de ‘Nederlanders veel meer geld moeten uitgeven,  een huis boot of caravan en allerhande luxe artikelen moeten gaan kopen en Nederlanders maar meer op vakantie moeten gaan” en dan voegt Rutte er lachend aan toe ” Nederland kent geen armoede!”

Bij het kinderjeugdjournaal en voor de ogen van vele tienduizenden kinderen in Nederland die lijden onder armoede verklaarde Rutte doodleuk dat hij geen euro van zijn riante loon hoeft in te leveren omdat hij nu eenmaal Minister-President is.

Rutte word door menigeen gezien als een gevaarlijke psychopaat die geen idee heeft van de werkelijkheid en de schijnende nood van miljoenen Nederlanders.  Steeds meer kiezers eisen het aftreden van Rutte. Een veel gehoord verzoek bij de demonstranten is een nieuwe wet die regelt dat een speciale rechtbank een politicus , minister of premier uit zijn functie kan zetten en berechten wegens  wanbeheer,  kiesbedrog, illegale activiteiten zoals handelen met voorkennis, diefstal, valsheid in geschrifte, landverraad, oorlogsmisdaden en het schenden van de mensenrechten.

Zou er een nationaal referendum zijn met de vraag ” Moet de regering Rutte opstappen?”  blijkt uit de laatste peilingen dat maar liefst 72 procent het hiermee eens is.  Alleen de krimpende aanhang van VVD en het restant van de zo goed als gehalveerde PVDA (-34 %)  en andere landverraders  houden vast aan Rutte uit egoisme en  geldgewin.

Maar genoeg over Rutte, het Volk heeft er genoeg van en zal op 27 januari 2015 het nieuwe jaar tot een revolutionair jaar gaan maken  en massaal naar het Binnenhof trekken om te protesteren en het aftreden van de nare regering Rutte af te dwingen zodat er snel nieuwe verkiezingen komen en een rechtvaardige regering gevormd kan worden die de noodlijdende Nederlandse economie uit het slop gaat trekken en een sociale humane overheid die de nood onder miljoenen landgenoten gaat oplossen door de miljarden welvaart eerlijk en goed te besteden.

27 01 2015 Demonstratie voor:

Eenheid Recht Democratie
Eerlijk verdelen van welvaart
Invoering van het basisinkomen
Hervorming Zorgstelsel naar Publieke Sector
Centraal bestuurde zorg tegen kostprijs
De-liberalisering van de woningmarkt
Harmonie Respect
Samenwerking Vrede
Naleving van alle mensenrechten
Beperken instroom en grenzen sluiten
Scheppen werkgelegenheid
Belastingverlaging
Herstel van Nederland als Souvereine Staat
Aftreden regering Rutte
Strafrechtelijk vervolgen van corrupte politici

Noteer de datum 27 januari 2015 en kom met alles en iedereen die voor een beter Sociaal Welvarend Nederland is met uw spandoeken naar het Binnenhof te Den Haag.

en dan een voorbeeld uit velen van de Eurofraude

In deze video zie je hoe parlementariers elke dag 300 euro netto innen(stelen) en zich registreren alsof ze zittingen bij de EU bijwonen en werken , maar ze gaan weg en strijken dus loon op dat ze niet verdienen en dat is fraude. De politie doet niets hiertegen en ook Justitie laat deze misdaad toe. Rutte weigert er ook maar iets aan te doen en blijft maar dom lachen.

Tom Staal verlaat samen met Daniel van der Stoep de Toren van Babel in Frankrijk en verhuist met de complete Europarlement plus aanhang naar het Palais du Graai in Brussel, het EU-parlement met een maandelijkse kostenpost van een miljard euro. Dat EU parlement kost alleen maar steeds meer en levert geen rendement. In Brussel ziet Tom Staal de schandvlek na pisvlek voorbij komen. Inklokken, dagpremie cashen en dan boos worden als Tom Staal hen op de overtreding van de wet en fraude betrapt.

Dergelijke fraudeurs politici moeten per direct oneervol worden ontslagen zonder recht op een hoge wachtgelduitkering, ze moeten worden aangeklaagd en berecht voor fraude en kiesbedrog ,en dienen dan ook alle ten onrechte ontvangen gelden terug te betalen aan de Staat, die dat geld moet besteden aan werkgelegenheid, armoedebestrijding en een humane zorg.

Officiële schattingen aan dat er tussen 2014 en 2020 ongeveer 1,2 miljard euro verspild zal worden doordat Europese overheden bij verdrag verplichten om elke maand een week in Straatsburg bijeen te komen voor de vierdaagse, plenaire vergadersessies. Omdat de helft van het personeel werkt in Luxemburg, kost dit per jaar 180 miljoen euro en 19.000 ton CO2.

Dit is onverdedigbaar. Naast de financiële kosten en milieuschade betekent het ook dat het Europees Parlement een kwart van de tijd niet eens in Brussel is. Hierdoor kan het Parlement zijn rol als kritische, controlerende en wetgevende macht niet naar behoren uitoefenen,  hoewel het verdrag hiertoe verplicht. De Europese Commissie en de Europese Raad zijn in Brussel gevestigd, net als de Europese diplomaten, werkgeversorganisaties en ngo’s.

Kom daarom  in actie voor uw rechten.  Noteer de datum 27 januari 2015 en kom met alles en iedereen die voor een Sociaal Welvarend Nederland is met uw spandoeken naar het Binnenhof te Den Haag.

Hoe Nederland net als Duitsland uit de euro kan

Kom in actie tegen Discriminatie

Het recht op privacy en het recht om uw mening vrij te uiten( mits men daarmee willens en wetens mensen beschadigd of discrimineert) zijn zeer fel bevochte rechten die we beslist niet mogen laten verkwanselen door de regering Rutte of door welke een andere regering of volksvertegenwoordiging dan ook.

VVD-ers en Rutte hebben zich volgens actievoerders discriminerend uitgelaten over Turken, Afrikanen en Allochtonen en over Ouderen en baanlozen die ze als een lastpost zien, en menen er met hun hatelijke opmerkingen en minachting lachend mee weg te komen. De regering Rutte trekt zich nergens wat van aan en verklaart ijskoud dat Turkije zich niet moet bemoeien met het Nederlandse integratiebeleid en andere zeer belangrijke aangelegenheden.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken is het echt helemaal zat met Rutte en heeft de Nederlandse regering fel beschuldigd van racisme. Het ministerie schrijft in een verklaring op zijn website dat de Turkse gemeenschap in Nederland “wordt gediscrimineerd” en dat ze “het doelwit wordt van xenofobe, islamofobe en racistische beschuldigingen”.

Asscher noemde de Turkse verklaring “ongeïnformeerd, onjuist en ongepast”.  Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, belde in paniek zijn Turkse ambtgenoot en probeerde alles met smoesjes recht te praten maar de Turkse Overheid houd voet bij stuk en eist van de regering Rutte excuses en een einde aan de xenofobe, islamofobe en racisme!.

Het Recht en de Plicht om voor de mensenrechten op te komen

Demonstreren en/of voor je rechten, en de mensenrechten opkomen is een democratisch recht en een plicht maar we hebben helaas zoals bijvoorbeeld bij de witte ballon demonstratie op de Dam (2012 voor afschaffing Koningshuis en voor gelijkheid) en zo ook bij “de zwarte piet is racisme” demonstraties kunnen zien dat actievoerders die daar vredig staan en werkelijk geen vlieg kwaad doen toch echt wel zeer hardhandig door politie in de boeien worden geslagen en worden afgevoerd. Gestapo praktijken moeten we beslist niet toestaan in Nederland en als dat zo doorgaat kan straks niemand nog eerlijk voor de eigen mening uitkomen in  een  derderangs bananen-republiek met nog veel meer miljoenen straat arme landgenoten en een Super-Elite Dictatuur die zich alsmaar blijft verrijken.

Weg met de Bonus Dieven!!!

Toplui en een eindeloze lijst aan subsidieslurpers vampieren politici vullen hun zakken met de bakken aan bonus en subsidies en maken zich later ook nog uit de voeten door te vertrekken naar een warm land om daar op uw kosten te baden in alle luxe en weelde. Jaarlijks verdwijnt er op deze wijze een miljardenvermogen uit het alsmaar meer leeggeroofde Polderschip Holland.

Dan nu het Monster der Asocialen Klijnsma.

Jetta Klijnsma presenteert een asociaal plan in een brief aan de Kamer omdat er een fortuin binnen moet worden gehaald over de ruggen van gehandicapten en zieken. Klijnsma lichtte haar plannen toe in de studio van Nieuwsuur. In de uitzending fantaseert Jetta dat de Gemeenten en werkgevers maar liefst 180 duizend banen gaan creëren voor de Wajong-jongeren. Waarom zij en de Gemeenten en de werkgevers de gezonde jongeren niet eens aan een baantje kunnen helpen weet ze niet. Dat er helemaal geen werk is en geen geld voor zulk een enorme operatie ontkent ze met glasharde leugens en gelach, Geestelijk beperkt en harteloos wellicht?

Zie de schokkende uitzending van Nieuwsuur: “Gelooft u dat echt” met het politieke Monster der Asocialen Sletta Klijnsma.

Klijnsma staat overigens op de 7de plaats van de lijst meest asociale criminelen van de regering Rutte.

Door Ruttes bezuinigingen is er nauwelijks geld meer over voor kunst en cultuur.

Het kabinet Rutte heeft miljarden verkwist aan onzin en luxe, zelfverrijking en dat geld weggehaald door  ongelooflijk veel op cultuur te bezuinigen. Duizenden cultuur organisaties die de Nederlandse cultuur in ere houden  en stichtingen krijgen geen euro subsidie meer en worden door VVD ijskoud volledig kapot gemaakt.

Sociale Woningbouw Ramp

De kliek van Rutte is verantwoordelijk voor veel minder sociale woningbouw, alsmaar hogere huren en minder geld bij corporaties. Meer schulden bij huurders. Doordat de huren alsmaar stegen geraken 1. 724.000 hurende huishoudens in armoede.

Binnen de AWBZ gaat meer dan 26 miljard euro om per jaar. Veel geld gaat op aan woekerwinsten voor verzekeraars en medicijnfabrikanten, top-lonen voor specialisten en miljoenen aan bonus en extraatjes die de Super Elite vrienden van Rutte zich schaamteloos in de zak steken.

Daarom moet de regering Rutte verdwijnen, en aangeklaagd worden voor een mensenrechtentribunaal en moeten er snel nieuwe verkiezingen komen zodat er een nieuwe overheid aan zal treden die de rechten van alle burgers respecteert, een humane overheid die de Mensenrechten respecteert en naleeft en een overheid die de welvaart eerlijk en goed verdeeld zodat er snel een einde gemaakt kan worden aan de nood waaronder miljoenen landgenoten door het regime Van Rutte en handlangers zo zeer onder gebukt gaan.

Stan Rams

“Alarm… U wordt Vergiftigd! Zal de wereld ten onder gaan aan gif, milieu en bedrog?”

Het boek gaat over het imens grote gifschandaal betreffende de kankerverwekkende wolmanzouten, en arseen die gebruikt worden voor houtverduurzaming en welk hout o.a. op grote schaal toegepast wordt voor kinderspeeltoestellen en tuinhout. Bij wolmanzouten gaat het om koperoxide, arseenzuur en chroomtrioxide. Vooral de laatste 2 zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die de vruchtbaarheid aantasten en genetische afwijkingen in bet nageslacht kunnen veroorzaken. Er bestaat zelfs geen veilige ondergrens voor: oftewel: één molecuul is in principe al uit. den boze. Die stoften staan ook op de “Zwarte lijst van zeer giftige stoffen voor het milieu”, die de Tweede Kamer in 1986, in het: kader van het Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986,1990, zelf heeft opgesteld.

“Deze lijst geeft Veen overzicht van stoffen die geacht worden een bijzondere bedreiging te vormen voor bodem, water en lucht”, aldus de letterlijke tekst van het IMF.

Deze uiterst giftige stoffen moeten volgens de milieuwetgeving met de best bestaande logistiek en. technologie uit. het milieu gehouden worden. Ondanks een uitspraak van het Europese Hof welke zegt dat de Staat der Nederlanden deze verontreiniging direct moet stoppen, gaat het dumpen. van deze giftige stoffen in het milieu, via het stoken van hot genoemde afgedankte hout voor de opwekking van zgn. groene stroom en door uitspoeling gewoon door. Ook het impregneren van hout met: deze uiterst giftige stoffen gaat door. Deze wolmanzouten zijn in het bijzonder gevaarlijk voor kinderen die een nog grotere kans hebben op het krijgen van kanker dan volwassenen.

Nederland heeft gedurende 25 jaar al meer dan 55.000ton van de gevaarlijk¬ste stoffen die er bekend zijn zo in het milieu gedumpt. Deze door de over¬heid gepleegde omvangrijke milieucriminaliteit, waarbij minsisters, vele ambtenaren, politie en ook de rechterlijke macht zijn betrokken, vormen een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de hele Nederlandse bevolking en die van de hele wereld. Vele Kamerleden zijn hiervan op de hoogte en de Tweede Kamer laat een en ander voor wat het is.

Dit gifschandaal wordt al jaren aan de kaak gesteld door Ing. Ad van Rooij van het Ecologisch Kennis Centrum uit St.. Oedenrode. Gifschandalen als die van Bhopal en Seveso vallen hierbij in het niet en dat nog wel in Nederland met medeweten van landelijke en locale bestuurders en andere verantwoorde¬lijke personen. De avond te Nijnsel wordt georganiseerd om Nederland, wat de vergiftiging en de bedreiging voor de volksgezondheid betreft, wakker te schudden.

Wij danken u bij voorbaat en met vriendelijke groet,

Leave a Reply