Category: Green House

Vier Stappen In Het Broeikaseffect

Er zijn vier stadia in de broeikasinslag, namelijk: ultraviolette stralen van de zon, door de ruimte, naar het klimaat op aarde. Het daglicht komt de omgeving binnen en raakt de aarde. Een deel van het daglicht wordt omgezet in warmte-energie als infrarood licht. De warmte wordt geïmpregneerd door lucht en land te omhullen, waardoor het warm wordt. Infraroodstralen die in de lucht worden uitgezonden, worden opgevangen door stoffen die de ozonlaag aantasten. Het gas houdt op dat moment het licht vast en wordt teruggestuurd naar de buitenkant van de aarde en verwarmt het aanzienlijk meer.

“Zoals aangegeven door de National Academy of Sciences, is de temperatuur van het aardoppervlak in de vorige eeuw met ongeveer 1 graad Fahrenheit gestegen, met een versnelde opwarming in de afgelopen twintig jaar. Er is nieuw en meer gegrond bewijs dat het grootste deel van de opwarming gedurende de laatste 50 jaar is af te leiden uit menselijke oefeningen. Menselijke oefeningen hebben het samengestelde deel van de lucht aangepast door de ontwikkeling van ozonafbrekende stoffen – voornamelijk koolstofdioxide, methaan en lachgas. De warmte-vangende eigenschap van deze gassen is onbetwist ondanks de feit dat er kwetsbaarheden bestaan ​​over hoe de omgeving van de aarde er precies op reageert.”

Methaan en kooldioxide maken deel uit van de normaal voorkomende ozonschadelijke stoffen. Dit is gewoon de manier waarop de aarde zichzelf kalm genoeg houdt zodat mensen erop kunnen leven. De enige zorg hierbij is dat mensen de interactie aanzienlijk verder verbeteren en het zal leiden tot Global Warming.

In de afgelopen jaren zijn de lozingen van ozonschadelijke stoffen verdubbeld vanwege de snelle ontwikkeling in innovatie die mensen hebben geïdealiseerd, zoals verwerkingsfabrieken die zulke gevaarlijke gassen produceren die methaan, koolstofdioxide, lachgas en ozonaftappende stoffen zoals CFK’s, ook wel fluorkoolwaterstoffen, chloorfluorkoolwaterstoffen en perfluorkoolwaterstoffen genoemd.

In wezen een onnatuurlijke weersverandering is de stijging van de oppervlaktetemperatuur van de wereld als gevolg van synthetische stoffen in het klimaat. De gevaren die een temperatuurstijging over de hele aarde met zich meebrengt, omvatten: het beïnvloeden van het milieu van de aarde en verrassend genoeg het welzijn van individuen. Dit omvat eveneens het aanpassen van de oogstseizoenen. Een temperatuurstijging over de hele aarde heeft ook invloed op de manier waarop wezens zich in de wereld verheugen.